Om IWS

Biologisk behandling af industrielt spildevand.

Ved Industrial Water Solutions (tidligere RGS Nordic Water Solutions) er vi specialister i rensning og genindvinding af industrielt spildevand og driver en af verdens mest avancerede biologiske spildevandsbehandlingsanlæg med dette formål i Stigsnæs, Danmark. Siden 1989 har vi betjent den skandinaviske offshore-industri og en række indenlandske danske brancher. Vi har renset mere end 5.000.000 tons spildevand og har en årlig kapacitet på op til 600.000 tons.

Vi modtager pakkeleverancer fra 30 til 70.000 tons, hvilket er muliggjort takket være de betydelige og skalerbare modtage- og opbevaringsfaciliteter, vi har til rådighed. Vores logistikstruktur muliggør levering af industrielt spildevand med søfart via olietankere og produkttankere samt vejleverancer med lastbiler.

Biologisk spildevandsbehandling betragtes som den mest miljøvenlige behandlingsform på markedet i dag – vores vandbehandlingsanlæg udleder 30 gange mindre CO2 end industrielt spildevandsbehandling ved forbrænding. We represent Best Available Technology (BAT) and clean waste water from industries within e.g. pharma, oil and airports with over 95% efficiency.

Industrielle virksomheder i Danmark og rundt om i Europa producerer betydelige mængder industrielt spildevand som en del af deres processer. Afhængigt af industrien, det stammer fra, indeholder spildevandet forskellige skadelige stoffer, som vandet skal renses effektivt for, inden det kan recirkuleres. Dette er Industrial Water Solutions specialister i. Vi modtager industrielt spildevand fra mange forskellige industrier, herunder fra samfundsrelevante funktioner som phamaindustrien, infrastrukturfaciliteter og energiproduktion.

Vores høje effektivitet med hensyn til spildevandsrensning, behandling og genvinding betyder, at industrivirksomheder sikkert kan bortskaffe deres forurenede spildevand og bevare deres vigtige funktioner i samfundet. Dette mens samfundet kan være sikker på, at det industrielle spildevand renses på en optimal måde baseret på den bedste tilgængelige teknologi, vi har i dag (Best Available Technology – BAT).

Vi nyttiggører og genbruger værdifulde ressourcer fra industrielt spildevand.

Udover at rense industrielt spildevand ekstremt effektivt, er vi også i stand til at udvinde nyttige ressourcer fra vandet – ressourcer, der kan genbruges i samfundet. Et eksempel på dette er spildevand fra olieindustrien, hvor vi er i stand til at udvinde den resterende olie fra spildevandet til yderligere brug i samfundet.

For yderligere information