Presse

Industrial Water Solutions sigter mod en konstruktiv dialog med en fri og uafhængig presse. Vi forstår, at behandling af industrielt spildevand, både inden for Danmark og internationalt, har interesse for mange. Derfor anvender vi gennemsigtighed på alle områder, hvor det er kommercielt muligt.

Pressemeddelelser fra IWS vil blive gjort tilgængelige nedenfor, og presserelaterede billeder kan downloades via linket pressebilleder.

Din presseforespørgsel kan sendes til: press@iwsolutions.eu

Pressemeddelelser

19. januar 2024
Kl. 10:09

Flere forskellige danske medier har i de seneste dage skrevet om fire importtilladelser, også kaldet notifikationer. Disse tilladelser giver dog ikke anledning til yderligere import af oliespildevand, som eller angivet.

4. januar 2024
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har 4. januar 2024 modtaget tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen vedrørende vores behandlingsanlæg i Stigsnæs.

12. december 2023
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions modtog den 11. december 2023 den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen om at erklære vores to importlicenser for norsk olieholdigt spildevand ugyldige.

17. november 2023
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har d. 16/11-23 modtaget aktskrivelser fra Miljøstyrelsen vedrørende to importtilladelser af olieholdigt spildevand.