Driftsinformation for Industrial Water Solutions i Stigsnæs

På Industrial Water Solutions’ vandbehandlingsanlæg i Stigsnæs ankommer der løbende skibe med industrispildevand til nyttiggørelse og rensning.

Den 27. og 29. november 2023, forventes skibet Northern Skagerrak at ankomme med slop-oliespildevand. De respektive myndigheder har tilladt transporten af det olieholdige industrispildevand.

Anlægget i Stigsnæs er et af Nordeuropas mest avancerede biologiske renseanlæg til rensning af spildevand fra industrien. Det betyder, at industrivirksomheder trygt kan få renset deres forurenede spildevand og opretholde deres funktioner i samfundet, samtidig med at samfundet kan være sikker på, at industrispildevandet bliver renset på bedst mulig vis ud fra den bedst tilgængelige teknologi (BAT), vi besidder i dag.

Industrial Water Solutions bestræber sig løbende på at informere om anløbne skibe til renseanlægget i Stigsnæs.

7. maj 2024
Kl. 15:16

DR har på det seneste sat fokus på udledning af spildevand med miljøfarlige stoffer til danske farvande. I IWS, som indgår i dækningen, ser vi gerne strammere krav til både industri og renseanlæg i Danmark.

IWS, Bæredygtighed
4. januar 2024
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har 4. januar 2024 modtaget tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen vedrørende vores behandlingsanlæg i Stigsnæs.