Vedrørende annullering af importlicenser for norsk olieholdigt spildevand

Industrial Water Solutions modtog den 11. december 2023 den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen om at erklære vores to importlicenser for norsk olieholdigt spildevand ugyldige.

Her er vores officielle reaktion på udtalelsen:

”Beslutningen om at ophæve vores to notifikationer for import af oliespildevand fra Norge var ventet, set i lyset af Miljøministeriets ændrede administrationsgrundlag. Vi tager afgørelsen til efterretning, og vil nu fokusere vores indsats i Industrial Water Solutions på at servicere det danske marked for rensning af industrielt spildevand, hvor vi lige nu oplever en stigende efterspørgsel. Samtidig fortsætter vi med at betjene kunder internationalt under de nye rammevilkår”, udtaler IWS CEO Jan Glerup

7. maj 2024
Kl. 15:16

DR har på det seneste sat fokus på udledning af spildevand med miljøfarlige stoffer til danske farvande. I IWS, som indgår i dækningen, ser vi gerne strammere krav til både industri og renseanlæg i Danmark.

IWS, Bæredygtighed
4. januar 2024
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har 4. januar 2024 modtaget tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen vedrørende vores behandlingsanlæg i Stigsnæs.

Anlægsnyheder
27. november 2023
Kl. 12:00

På Industrial Water Solutions’ vandbehandlingsanlæg i Stigsnæs ankommer der løbende skibe med industrispildevand til nyttiggørelse og rensning.