DR udlægger importtilladelser forkert

Flere forskellige danske medier har i de seneste dage skrevet om fire importtilladelser, også kaldet notifikationer, som Industrial Water Solutions i Stigsnæs (IWS) forvalter på vegne af kunder. Medieopmærksomheden stammer fra to DR-artikler af 15. januar 2024. Helt konkret nævner DR i en af sine artikler notifikationen NO 500500 og hævder, at IWS med denne kan fortsætte med at importere ”tonsvis af spildevand fra den norske olieindustri”. Det er ikke korrekt.

Notifikationen NO 500500 såvel som NO 500949 er inaktive tilladelser brugt til enkeltsagsimport, som IWS ikke længere benytter i forbindelse med import. Dette er desuden oplyst til DR i flere samtaler i løbet af uge 2, 2024.

De to resterende aktive notifikationer afstedkommer ligeledes ikke import af oliespildevand til rensning fra Norge. Notifikationerne omhandler udelukkende import af henholdsvis glykol og lud Begge er restprodukter fra andre processer, men for os helt nødvendige materialer, som vi anvender som henholdsvis føde til bakterier og ph-justering i vores biologiske rensningsproces af forskellige typer industrielt spildevand. Biologisk rensning af industrielt spildevand anses for den mest miljøvenlige form for rensning sammenlignet med afbrænding af industrielt spildevand, der medfører en klimabelastning på op mod 30 gange det, der produceres under biologiske behandling.

Derfor er genanvendelsen af restprodukterne glukol og lud, som erstatning for indkøb af nye materialer, et eksempel på fornuftig nyttiggørelse og cirkularitet. IWS har, ligesom med de første to notifikationer, oplyst importårsagen af restprodukterne til DR i samtaler i løbet af uge 2, 2024.

På trods af dialog med DR om de to inaktive notifikationer og nødvendigheden af import af cirkulære indholdsstoffer til brug i biologisk rensning, beskrives notifikationerne i artiklerne som en umiddelbar fortsættelse af import af oliespildevand fra Norge på lige fod med tidligere nu ophævede notifikationer. Dette er en fejlagtig og forkert udlægning, som har forårsaget seriøse fejlfortolkninger hos andre medier, interesseorganisationer og politikere. Som ekspert på området og ansvarlig affaldshåndterer, anser vi i IWS det som afgørende, at enhver samfundsmæssig debat føres på et sagligt og fagligt korrekt grundlag.

Derfor har vi også kontaktet DR og bedt om en korrekt udlægning af de fire importnotifikationer.

Vores behandlingsanlæg i Stigsnæs er et af Nordeuropas mest avancerede biologiske renseanlæg til spildevand fra industrien. Vi er specialister i at håndtere affaldsstoffer, og vi har over 25 års erfaring i at rense spildevand effektivt for både danske og udenlandske virksomheder og anvender konsekvent den bedst tilgængelige teknologi.

4. januar 2024
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har 4. januar 2024 modtaget tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen vedrørende vores behandlingsanlæg i Stigsnæs.

12. december 2023
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions modtog den 11. december 2023 den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen om at erklære vores to importlicenser for norsk olieholdigt spildevand ugyldige.

17. november 2023
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har d. 16/11-23 modtaget aktskrivelser fra Miljøstyrelsen vedrørende to importtilladelser af olieholdigt spildevand.