Vedrørende foreløbige afgørelser af importtilladelser

Industrial Water Solutions har den 16/11-23 modtaget åbningsskrivelser fra Miljøstyrelsen vedrørende to importtilladelser til olieholdigt spildevand.

Vi vil nu behandle og kommentere de påtænkte beslutninger.

Vores nyttiggørelses- og vandbehandlingsanlæg er unikt internationalt for sin renseeffektivitet og evne til at behandle mange typer industrispildevand, herunder olieholdigt spildevand. Vi har specialiseret os i håndtering af affaldsstoffer i spildevand og kan prale af over 25 års erfaring med effektiv rensning af spildevand for både danske og internationale virksomheder. Vi bruger den bedste tilgængelige teknologi til dette formål.

På tværs af EU er opnåelse af den højest mulige rensning af industrispildevand en hjørnesten for et sundere, renere og mere levende havmiljø i Danmark og vores nabolande. Derfor er det afgørende, at vi fortsætter det konstruktive samarbejde om fremtidig import af industrispildevand, som kan opfylde kravene i det nye administrationsgrundlag, siger administrerende direktør i Industrial Water Solutions, Jan Glerup.

19. januar 2024
Kl. 10:09

Flere forskellige danske medier har i de seneste dage skrevet om fire importtilladelser, også kaldet notifikationer. Disse tilladelser giver dog ikke anledning til yderligere import af oliespildevand, som eller angivet.

4. januar 2024
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har 4. januar 2024 modtaget tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen vedrørende vores behandlingsanlæg i Stigsnæs.

12. december 2023
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions modtog den 11. december 2023 den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen om at erklære vores to importlicenser for norsk olieholdigt spildevand ugyldige.