Vedrørende annullering af importlicenser for norsk olieholdigt spildevand

Industrial Water Solutions modtog den 11. december 2023 den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen om at erklære vores to importlicenser for norsk olieholdigt spildevand ugyldige.

Her er vores officielle reaktion på udtalelsen:

”Beslutningen om at annullere vores to anmeldelser for import af olieholdigt spildevand fra Norge var forventet set i lyset af Miljøstyrelsens ændrede forvaltningsgrundlag. Vi tager beslutningen til efterretning, og vil nu fokusere vores indsats i Industrial Water Solutions på at servicere det danske marked for rensning af industrispildevand, hvor vi i øjeblikket oplever en stigende efterspørgsel. Samtidig fortsætter vi med at servicere kunderne internationalt under de nye rammebetingelser”, siger IWS CEO Jan Glerup.

19. januar 2024
Kl. 10:09

Flere forskellige danske medier har i de seneste dage skrevet om fire importtilladelser, også kaldet notifikationer. Disse tilladelser giver dog ikke anledning til yderligere import af oliespildevand, som eller angivet.

4. januar 2024
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har 4. januar 2024 modtaget tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen vedrørende vores behandlingsanlæg i Stigsnæs.

17. november 2023
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har d. 16/11-23 modtaget aktskrivelser fra Miljøstyrelsen vedrørende to importtilladelser af olieholdigt spildevand.