Vedrørende foreløbige afgørelser af importtilladelser

Industrial Water Solutions har d. 16/11-23 modtaget aktskrivelser fra Miljøstyrelsen vedrørende to importtilladelser af olieholdigt spildevand.

Vi vil nu behandle og kommentere på de påtænkte afgørelser.

Vores nyttiggørelses- og vandbehandlingsanlæg er unikt internationalt for sin renseeffektivitet og evne til at behandle mange typer industrispildevand, herunder olieholdigt spildevand. Vi har specialiseret os i håndtering af affaldsstoffer i spildevand og kan prale af over 25 års erfaring med effektiv rensning af spildevand for både danske og internationale virksomheder. Vi bruger den bedste tilgængelige teknologi til dette formål.

På tværs af EU er opnåelse af den højest mulige rensning af industrispildevand en hjørnesten for et sundere, renere og mere levende havmiljø i Danmark og vores nabolande. Derfor er det afgørende, at vi fortsætter det konstruktive samarbejde om fremtidig import af industrispildevand, som kan opfylde kravene i det nye administrationsgrundlag, siger administrerende direktør i Industrial Water Solutions, Jan Glerup.

7. maj 2024
Kl. 15:16

DR har på det seneste sat fokus på udledning af spildevand med miljøfarlige stoffer til danske farvande. I IWS, som indgår i dækningen, ser vi gerne strammere krav til både industri og renseanlæg i Danmark.

IWS, Bæredygtighed
4. januar 2024
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions har 4. januar 2024 modtaget tilsynsrapport fra Miljøstyrelsen vedrørende vores behandlingsanlæg i Stigsnæs.

IWS
12. december 2023
Kl. 12:00

Industrial Water Solutions modtog den 11. december 2023 den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen om at erklære vores to importlicenser for norsk olieholdigt spildevand ugyldige.